Logo

Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği(MMMGD)

info@mmmgd.org.tr +90 312 223 70 95

MADEN MÜHENDİSLERİ MESLEKİ GELİŞİM DERNEĞİ 1. OLAĞAN GENEL KURULU ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

3 Eylül 2021 tarihinde kurulan Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği (MMMGD) 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Türkiye’de maden mühendislerinin uzmanlık alanlarında yetkinlik kazanmaları ve istihdamlarında tercih edilebilir olmalarını sağlamak üzere eğitim ve ilgili faaliyetlerde bulunmak üzere; Ankara’da merkezli olarak faaliyet gösteren Dernek Genel Kurulu, dernek adresinde 28 üyeden 21’inin katılımı ile toplandı.

Açılışı yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Halim Demirkan söz aldı. Divan Heyeti Başkanlığı’na Metin Aktan, Başkan Vekilliğine Volkan Okyay ve yazmanlığa Gökhan Göksel seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak toplantıya başlanırken, Yönetim Kurulu Başkanı’nın konuşmasından sonra yönetim ve mali durum raporlarının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu’nun raporu Yönetim Kurulu Başkanı Halim Demirkan tarafından, Mali Durum Raporu Başkan Yardımcısı Barış Kurular tarafından okundu ve ardından müzakereye geçildi. Müzakereler ardından oybirliği ile yönetim kurulunun çalışmaları ibra edildi.

Dernek bünyesinde bir iktisadi işletme kurulması, Türkiye ön isminin alınması ve kamu yararına kurum statüsü için başvurulmasına karar verilmesi ve bu konularda çalışma yapılması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi görüşüldü ve kabul edildi. Ardından 2022, 2023 ve 2024 yılları bütçeleri de oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda Dernek organlarının seçimi de gündeme alınırken yönetim ve denetleme kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda kurullar aşağıdaki şekilde oluşturuldu: 

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler

 • Halim Demirkan - Başkan
 • Barış Kurular - Başkan Yardımcısı
 • Serdar Cem Boztaş - Genel Sekreter
 • Onur Birkan Gayret - Sayman
 • Metin Aktan - Üye
 • Volkan Okyay - Üye
 • Gülşah Dinar - Üye

Denetleme Kurulu Asil Üyeler

 • Halit Aksoy
 • Murat İşcan
 • Hasan Ersin Etlik

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

 • Mehmet Oğuz Güner
 • Orhan Yağanoğlu
 • Anıl Türksever
 • Gökhan Göksel
 • Deniz Özçelik
 • Sercan Kaan Özsevindik
 • Ali Alper Yılmaz

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

 • Fatih Gülkaya
 • Ahmet Vehbi Çiçek
 • Muhammed Kocabıyık