Logo

Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği(MMMGD)

info@mmmgd.org.tr +90 312 223 70 95

MMMGD MADEN MÜHENDİSLERİ MESLEKİ GELİŞİM DERNEĞİ MADEN TETKİK VE ARAMA ULUSLARARASI A.Ş. (MTAIC) GENEL MÜDÜRÜ SAYIN MAHMUT KILIÇ ZİYARETİ 21.10.2021

Dernek Yönetim Kurulu üyelerimiz, Maden Tetkik Arama Uluslararası A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ’I makamlarında ziyaret etmiştir.

MMMGD Yönetim Kurulu, gün içindeki ikinci ziyaretlerini MTA Uluslararası Madencilik A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet MAHMUT KILIÇ’a yapmıştır. Yönetim kurulu üyelerimiz, Sayın KILIÇ’I kutlamış ve bu uluslararası özel misyonunda başarılar dilemiştir. MTA’nın aramacılıktaki, Türkiye’nin madencilikteki tecrübelerinin yurt dışına taşınması ve bunu ülkemizin kazancına dönüştürülmesinin MTAIC’e düşmüş olmasındaki önem vurgulanmıştır. MTAIC’ın Türk madencilik şirketleri ile birlikte yurt dışındaki yatırımlarda yapacakları işbirliğinin, devlet destekli sinerji ile yaratacakları hakkında görüş alışverişi yapılmıştır. Ziyaretçiler, Sayın Genel Müdüre Türk doğal taşlarından oluşan pullar ve ilk gün zarfı ile teşekkür etmişlerdir. Anı fotoğrafı ile ziyaret sonuçlanmıştır.

21.10.2021/ANKARA