Logo

Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği(MMMGD)

info@mmmgd.org.tr +90 312 223 70 95

Mesleki Gelişim Kaynaklar

  • UMREK Yetkin Kişiler İçin Sürekli Mesleki gelişim (SMG) Rehberi,
  • http://www.yermam.org.tr/uyelik-yetkinlik-mesleki-gelisim.html
  • Sürekli Mesleki Gelişim (SMG), Nuri CEYHAN, Halim DEMİRKAN, Madencilik Türkiye Dergisi, Sayı:91, Sayfa: 90-91, 1 Aralık 2020, Ankara.
  • The Geological Society of London- 2017, The Mind Map of CPD activities,
  • YERMAM SMG FAALİYETLERİ 2020 (Zihin haritası görseli)
  • https://www.geolsoc.org.uk/Membership/CPD-scheme/CPD-Activities
  • https://sozluk.gov.tr/
  • http://www.umrek.com.tr/umrek_yetkin/karar_degisikligi.pdf
  • https://career-advice.jobs.ac.uk/career-development/what-is-continuing-professional-development-cpd/
  • https://www.lsbf.org.uk/blog/news/education-careers/what-is-the-purpose-of-continuing-professional-development-(cpd)