Logo

Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği(MMMGD)

info@mmmgd.org.tr +90 312 223 70 95

Özgeçmiş - Mesleki Gelişim Etkinlik ve Belgeleri

Özgeçmiş, profesyonelin mesleki gelişime açık olduğunu ve sürekli olarak mesleki bakımdan gelişim gösterdiğini açık açık göstermelidir.

Yerbilimleri sektörü için Mesleki Gelişim konusunda Londra Jeoloji Birliği tarafından 2017 yılında hazırlanan görsel önemli bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır (’The Geological Society of London- 2017, The Mind Map of CPD activities). Bu YERMAM tarafından türkçeye çevrilerek, Türkiye’ye uyarlanmış ve YERMAM SMG FAALİYETLERİ 2020 (zihin haritası görseli) olarak basılmıştır. Burada SMG faaliyeti olarak gösterilen etkinlikler her ne kadar birçok aktiviteyi kapsasa da hala bunlara ilave yapılması mümkündür. Burada listelenen her bir faaliyetin az ya da çok profesyonel gelişimimize katkısı vardır.

Detaylı özgeçmişte (CV) verilecek bilgiler ve Mesleki Gelişim ile ilgili hususlar -ilaveler her zaman mümkündür- şunlar olabilir:

Üyelikler:

•          Meslek Odası

•          Dernek,

•          Birlik,

•          Sendika,

•          Platform,

•          Komisyon,

•          Çalışma Grubu,

•          Komite

•          Öğrenci kulübü,

 

Etkinlikler (Öğrenci, Dinleyici, Konuşmacı, Düzenleyen olarak):

•          Eğitim (Üniversite ve akademik),

•          Ders,

•          Laboratuvar Çalışması,

•          Sunum Hazırlama,

•          Sunum Yapma,

•          Seminer,

•          Kurs (yabancı dil, bilgisayar, diksiyon, kişisel gelişim, ehliyet v.b.),

•          Sempozyum,

•          Konferans,

•          Kongre,

•          Genel Kurul,

•          Kurul Toplantıları (Yönetim, Denetim, Etik),

•          Açık Oturum

•          Mesleki Toplantı

•          Çalıştay,

•          Forum,

•          Komisyon toplantısı,

•          Proje Görevleri (Yönetici,Koordinatör, Teknik uzman v.b.),

•          Maden Arama, Üretim ve Zenginleştirme Tesislerine Teknik Ziyaretler,

•          Hakemlik Faaliyetleri,

•          Bilirkişilik,

•          Danışmanlık,

•          Yarı Zamanlı Akademik faaliyetler,

•          Sektörel Yayın Okumak,

•          Sektörel konuları işleyen edebiyat yapımları okumak,

•          Sektörel konuları işleyen film, tiyatro v.b. etkinlikleri izlemek,

•          Müze (mesleki konulu-örneğin MTA),

•          Sergi (mesleki konulu),

•          Arkeolojik Alan Görme (mesleki konulu),

            Mesleki Gelişim (MG) Belgeleri:

•          Diploma,

•          Mezuniyet Belgesi,

•          Okul çıkış belgesi,

•          Transkript,

•          Sertifika (MEB, Üniversite veya MEB onaylı kurum tarafından verilir)

•          Ödül

•          Ehliyet,

•          Katılım Belgesi,

•          Üyelik Belgesi ya da Üyeliğe Kabul Yazısı,

•          Toplantı Katılım Listesi (yoklama tutanağı),

•          Toplantı Tutanağı (Toplantıya katıldığını gösterir),

•          Takdir veya Teşekkür Yazısı,

•          Medyada hakkında ya da projesi ile ilgili çıkan bir haber, değerlendirme,

•          Bilet,

•          Davetiye

Uzmanlığı ile ilgili olarak hazırladığı

 • Kitap,
 • Rapor,
 • Görüş bildiren not,
 • Proje,
 • Ön fizibilite,
 • Fizibilite
 • Maden Arama Sonuçları,
 • Kaynak Tahmini Raporları
 • Rezerv Tahmini Raporları,
 • Kapsam Çalışmaları,
 • Durum Tespit Raporu,
 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Raporu,
 • ÇED gerekli Değildir Proje Tanıtım Dosyası,
 • Rehabilitasyon Projesi,
 • Makale,
 • Yazı,
 • Toplantı notu veya tutanağı.