Logo

Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği(MMMGD)

info@mmmgd.org.tr +90 312 223 70 95

Mesleki Gelişim Temel Özellikleri

  • Belgeye ve beyana dayalı bir süreçtir
  • Profesyonel kişinin kendisi tarafından yönetilir
  • Sadece öğrenmeye değil, aynı zamanda deneyime ve uygulamaya dayanır
  • Kendini geliştirmeye, hedefler koymaya yardımcı olur
  • Formel ve informel öğrenmeyi içerir
  • Güncel mesleki gelişimi ile ilgili genel bir bakış, dökümantasyon ve ilerlemeyi gözden geçirmeyi sağlar
  • Gelişim gereksinimi üzerinde düşünmeyi sağlar
  • Süreklilik arz eder