Logo

Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği(MMMGD)

info@mmmgd.org.tr +90 312 223 70 95

Mesleki Gelişim Faaliyetleri

Lisans  ve lisansüstü eğitimler  tabiiki Mesleki Gelişimin ana temelleridir. Bitirme projesi sunumu, yüksek lisans ve doktora sunumları, üniversite eğitimi esnasında yapılan gerçek ve fiili stajlar, bitirme projeleri, dersler için yapılan araştırmalar ve raporlar, AR-GE projelerinde yer almak, katılım sağlanan seminerler, konferanslar, kongreler, yüksek lisans ve doktora için verilen sunumlara katılmak, katkıda bulunulan çalıştay v.b. organziasyonlar, meslek örgütlerinin mesleki etkinliklerine öğrenci üye statüsü ile katkı koymak, üniversite öğrenciliği esnasında Mesleki Gelişim için yapılan faaliyetlerden olacaktır.

            Doktora, doçentlik ve profesörlük gibi aşamalar Mesleki Gelişimin akademik yanıdır. Bu aşamada verilen dersler, yürütülen projeler, yapılan yayınlar, organizasyonunda bulunulan ya da sunum yapılan kongre ve sempozyumlar, öğrencilere yapılan mentorluk faaliyetleri, doktora ve üst akademik seviyede danışman olmak ilk anda akla gelen faaliyetlerdir. Buna onlarca madde ilave edebilmek mümkündür.

            Birçok faaliyet Mesleki Gelişim (MG)’e dahildir. MG denilince akla bir tek eğitime ya da seminere katılmak gelmemelidir. Öğrenilen bir yabancı dil, birçok uzmanın katıldığı proje-iş toplantısı, okunan bir mesleki yayın, katıldığımız bir komisyon toplantısı, mentörlük, ilgili STK’larda üstlenilen görevler, yazılan teknik makaleler, hazırlanan teknik sunumlar ile bilgi paylaşımı da mesleki gelişim faaliyetine örnek olacaktır.

            Mesleki Gelişimin örgün eğitimden sonra sürmesi gerekliliği herkes tarafından kabul edilmektedir. Çalışmak istediğiniz alanda ihtiyacınız ortaya çıktıkça, bilgisayar kursları, diksiyon kursları gibi çok farklı kurslar gündeme gelmektedir. Aslında ehliyet kursu bile Mesleki Gelişim için bir gösterge olarak kabul edilebilir. Çünki günümüzde ehliyeti olmayan, aktif olarak araç kullanmayan bir profesyonelin istihdam edilmesi çok zordur. Günümüzde bilgisayarın ve buna bağlı olarak başta ofis programları olmak üzere, coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarının ve bir çok farklı programın kullanılmadığı alan kalmamıştır. Bunların mesleki gelişim kapsamında öğrenilmesi diğer bir zorunluluktur.

            Mesleki gelişim, alınan eğitim, yapılan yüksek lisans, ücreti ödenerek katılım sağlanan ya da ücretsiz sunulan seminer ve kurslarla sınırlı değildir. Yayınlanan bir inceleme yazısı, makale, kitapçık, hazırlanan bir broşür de mesleki gelişimi gösteren bir aktivite olacaktır. Bunun mutlaka sürekli mesleki gelişim puanı daha yüksek olan “Bilimsel indeks”lere kayıtlı, ya da hakemli bir dergi olması gerekmez. Örnek olarak yerbilimleri ve madencilik sektörüne hitap eden bir dergi ya da konuyla alakalı popüler bir dergide yayınlanacak bir makale dahi mesleki gelişimin bir parçası olacaktır.

            Uluslararası, özellikle gelişmiş ülkelerde yaygın olan mentorlük uygulaması mesleki gelişimle ilgili önemli ve yararlı faaliyetlerden biridir. Maden profesyonelinin mesleğini seven, severek yapmak isteyen öğrenci veya genç meslekdaşına (meslekdaş adayına) yol göstermesi, mesleki gelişiminde rehberlik yapması Mesleki Gelişimin en çok puanı hak eden etkinliklerinden biri sayılmalıdır.

            Çalışma hayatında ise, mesleki gelişim denince, akla bir eğitime katılmak, seminere gitmek gelmemelidir. Yapılan bir iş toplantısı, okunan bir mesleki dergi ya da kitap, katıldığınız bir komisyon toplantısı dahi mesleki gelişim faaliyetine örnek olacaktır. Uluslararası normlardaki “mesleki gelişim” etkinliklerini açıklayan görseller bulunmaktadır.

            Sosyal yaşam ve hobilerin mesleki gelişimdeki rolü, yerbilimleri profesyonellerinin meslekleri ya da uzmanlıkları ile ilgili hobileri dahi mesleki gelişimin bir parçası olabilir. Örneğin, hobi olarak, fotoğraf çeken, resim yapan, maden sahalarında trekking yapan, yarı kıymetli taş toplayan, ya da madencilik, yerbilimleri, kristal, mineral pulları koleksiyonu yapan, madencilikle ilgili obje, eski fotoğraf, belge toplayan,bu konuda okuyan, araştıran, bunun için seyahat eden, arazide günlerce dolaşan, belki bu konuda küçük bir sergi açan, ya da bu konuda bir sergiyi ziyaret eden ve belki de gördüklerini paylaşan bir profesyonelin mesleki gelişiminin bir parçası olarak düşünülebilir. Madenciliği konu alan filmler ve diğer gösteri sanatları, edebi kitaplar ve monografiler de bunun parçası olacaktır. MTA ve Zonguldak Maden Müzelerini görmek, fuarda ziyaretçi olmak, sergi görnmek, tarihi maden alanlarını görmek, sadece boş vakit eğlencesi sayılmamalı, aynı zamanda burada harcanan vakitler sürekli mesleki gelişimin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.