Logo

Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği(MMMGD)

info@mmmgd.org.tr +90 312 223 70 95

Mesleki Uzmanlık

Günümüzde bilim ve teknoloji baş döndüren bir hızla ilerlemektedir. İçinde bulunduğumuz çağda okulda ya da herhangi bir kursta öğrenilen bir konu, güncelliğini daha çabuk yitirmektedir. Okullar, artık sadece bilgiyi değil, bilgiye nasıl ulaşacağını öğretmektedir. Elektronik ortamdaki aramalarla ulaşabileceğinizi sandığınız bilgi ise, gerekli altyapıya sahip değilseniz, sizi çok yanlış ya da çok eski bilgiye götürebilmektedir.

            Orta çağdan rönesansa ve ondan sonra bu güne kadar gelişime baktığımızda, bir bilim adamı hem tıp, hem biyoloji hem de fizik alanında uzmanlaşmış sayılabiliyordu. Tarihte bunun onlarca örneğini bulabiliriz. Bilim ve teknoloji geliştikçe, uzmanlaşma farklılaşıyor, farklı meslekler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu gün geldiğimiz noktada ise, tıpta gördüğümüz farklı uzmanlık alanlarına dağılım olgusu, hemen hemen tüm mesleklerde ortaya çıkmıştır. Kendi sektörümüzden örnek vermek gerekirse, maden mühendisliği önce işletme ve cevher zenginleştirme ağırlıklı eğitim veren okullara ayrıldı. Bu konuda başka bir adım ise, bir üniversitemizin Cevher Hazırlamayı Maden Mühendisliğinden Cevher hazırlama Mühendisliği olarak ayırması oldu. Bunu jeoloji ve hidrojeoloji alanında da gördük. Daha sonra mesleklerde bile, farklı uzmanlık alanları oluştuğu görüldü. Örnek olarak maden mühendisleri için sadece Maden İşletmeci ya da sadece Cevher hazırlamacı değil, bunların da altındaki uzmanlıklar aranır hale geldi. Kömür işletmesinde uzun yıllar çalışanın metal veya mermerde işletmelerinde istihdam edilmesi zor olmaya başladı. Jeoloji için daha da farklılaştı. Maden jeolojisi dediğimiz ekonomik jeoloji ile diğer jeoloji alanları bir birinden daha keskin bir şekilde ayrılırken, sonra maden bazında, bunun da altında arama, veri tabanı yönetimi ve kaynak tahmini gibi yeni uzmanlık alanları oluştu.

            Yani lisans eğitimini tamamlamak, hatta yüksek lisans dahi yapmış olmak, Mesleki Gelişiminin tamamladığı anlamına gelmiyor, çünki mesleki gelişim süreklilik istiyor.