Logo

Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği(MMMGD)

info@mmmgd.org.tr +90 312 223 70 95

KVKK AÇIK RIZA  BEYANI 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ VE PAYLAŞILMASI

AÇIK RIZA BEYANI

Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği (MMMGD) Üye adayları ve Üyeleri, MMMGD tarafından kendisine tebliğ edilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca MMMGD internet sitesinde yayımlanan MMMGD Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme Metni’ni okuduğunu, Kanun’da düzenlenen haklarından haberdar olduğunu ve Kanun’da öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda kişisel verilerinin MMMGD tarafından işlenmesine ve bilgilendirme metninda yeralan kurum ve kişilerle paylaşılmasına açık bir şekilde rıza verdiğini kabul ve beyan eder.

 

Okudum, anladım, onaylıyorum. (Elle yazınız)

 

Adı ve Soyadı           :

MMMGD Üye No     :

Tarih                          :

İmza                           :

 

 

 

EKLER

  1. Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Paylaşılması Bilgilendirme Metni.

Açık Rıza Beyanını İndir